Digital balansgång i en föränderlig värld

11 januari 2023

Krönika Digitaliseringen drar fram med imponerande kraft över våra arbetsplatser och som myndighet gäller det att kontrollera i vilken takt vi låter oss svepas med.

Vi har en stolt tradition av att vara öppna och ta vara på de digitala möjligheter som erbjuds – både lokalt, nationellt och internationellt. Samtidigt är det viktigt att vi inte lämnar dörren vidöppen för hot och risker. Den här balansgången har blivit en av våra tids stora utmaningar.

Therese Strandberg, IT-chef

Foto:

Världsläget har blivit alltmer osäkert då både brottslighet och nationellt styrda intrång har flyttat in i den digitala infrastrukturen. För oss på ITS, vars syfte är att stötta högre utbildning och forskning med IT, behöver vi dels vara modiga, dels gå varsamt framåt, och skydda oss från allvarliga hot riktade mot vår forskning och undervisning. Det är inte bara viktiga forskningsdata som kan gå förlorad, utan även vår trovärdighet som myndighet. Vårt varumärke som lärosäte bygger på att det finns tillit och en känsla av trygghet för den som väljer att komma hit som student eller för den som tackar ja till att delta i en studie.

Hur ska vi då agera för att möta dessa hot och samtidigt behålla en inspirerande och innovativ arbetsmiljö för studenter, forskare och lärare? Svaret är att vi måste leva efter en delad strategi som handlar om att både planera och parera. I varje enskild situation göra ett klokt och genomtänkt val där risk vägs mot verksamhetsnytta.

Inom ITS gör vi vårt bästa för att vara ett stöd i detta arbete och erbjuda lösningar som gör att varje medarbetare på Umeå universitet kan sova gott om natten. Vår strävan är att göra det lätt att göra rätt, även om det inte alltid är enkelt eller självklart. Vi vill erbjuda trygghet så att alla kan fokusera på sitt viktiga arbete och inte behöva oroa sig för de allvarliga intrång eller informationsläckage som andra myndigheter och företag drabbats av.

Som vanligt när det gäller komplexa problem finns det inga enkla lösningar. Vi behöver alla hjälpas åt för att hela myndigheten ska dra åt samma håll. För en del kan det innebära att ha förståelse för att det införs säkerhetshöjande rutiner som kan upplevas mer krångliga än tidigare. För andra kan det i stället innebära att man accepterar en viss risk för att upprätthålla krav på verksamhetsnytta. Det gäller som sagt att hålla balansen, och att aldrig släppa fokus på att mitigera de risker vi stöter på. Vi måste planera för att kunna parera. Vi måste vara förändringsbenägna. Vi måste arbeta nära och tillsammans för att lyckas. Vi måste agera rätt.

Det går inte att utfärda några löften om att aldrig råka illa ut. Däremot kan jag lova att vi jobbar hårt varje dag för att Umeå universitet ska fortsätta att vara en trygg och innovativ miljö för alla som vistas här! Avslutningsvis vill jag skicka en tacksam hälsning till alla som bidrar konstruktivt i detta arbete, oavsett var ni återfinns i vår stora organisation!

 

//Therese Strandberg, IT-chef, ITS

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.