Nya webbsidor om stöd till studenter med funktionsnedsättning

2 februari 2023

För att underlätta i institutioners processer kring stöd till studenter med funktionsnedsättning har nya webbsidor tagits fram. Innebörd och rutiner gällande ersättning för merkostnader vid anpassningar i studiesituationen samt om de vanligaste stödåtgärderna finns nu förtydligat.

Under de senaste åren har ett ökat antal studenter med funktionsnedsättningar ansökt om och beviljats stöd i studierna. Vid utbildningarna märks det genom ett ökat antal studenter som behöver stöd i undervisningssituationen, exempelvis genom anpassade examinationer eller extra lärarstöd. Med det som bakgrund har Studentcentrum tagit fram två nya webbsidor för att underlätta institutionernas processer kring stödet till dessa studenter.

 

Ersättning till institutioner för merkostnader vid anpassningar i studiesituationen

Personal vid institutioner eller motsvarande behöver i allt större utsträckning avsätta tid och resurser för att möta det ökande behovet av stöd i studierna. För att ge förbättrade möjligheter att få ersättning för merkostnader i och med sådana anpassningar har nya rutiner tagits fram av samordnare för studenter med funktionsnedsättning på uppdrag av universitetsledningen via Per Ragnarsson, vice universitetsdirektör.

Ersättning enligt de nya rutinerna kan ges från vårterminen 2023.

Gå till webbsidan om ersättning för merkostnader

 

Stödåtgärder 

För att tydliggöra de olika stödåtgärderna en student med funktionsnedsättning kan rekommenderas eller beviljas finns nu webbsidan Stödåtgärder. Där får du veta vad de olika åtgärderna innebär och vem som gör vad för att studenten ska få tillgång till dem.

Gå till webbsidan om stödåtgärder

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.