Include bjuder in till medverkan i antologi

30 januari 2023

Styrelsen för nätverket Include har initierat arbetet med en antologi där syftet är att belysa breddad rekrytering och breddat deltagande ur olika perspektiv i svensk kontext.

Breddad rekrytering, och breddat deltagande som en delmängd, är reglerad i högskolelagen. Begreppen är välbekanta samtidigt som många lärosäten saknar en definition (UKÄ:s rapport Universitets och högskolors arbete med att främja och bredda rekryteringen till högre utbildning. Tematisk utvärdering, del 1, 2022).

Rötterna till begreppen står att finna i expansionen av den högre utbildningen som inleddes efter andra världskriget. Beskrivningar som begåvningsreserv och vidgat tillträde har föregått dagens benämningar.

Färsk statistik visar att föräldrars utbildningsnivå har fortsatt stark koppling till övergången i högre studier för dagens studenter. Klyftan mellan manliga och kvinnliga studenter fortsätter att öka och geografisk närhet till ett lärosäte har också betydelse.

Styrelsen för nätverket Include har initierat arbetet med en antologi där syftet är att belysa breddad rekrytering och breddat deltagande ur olika perspektiv i svensk kontext.

  • Hur ser den historiska och idéhistoriska diskursen ut?
  • Har den politiska färdriktningen fått önskad effekt?
  • Vem tjänar på breddad rekrytering? Samhället? Individen?
  • Hur ser den akademiska självbilden ut?

Antologin har en bred ansats och välkomnar bidrag som filosofiskt, historiskt, teoretiskt, empiriskt eller praktiskt bidrar till att fördjupa förståelsen och utvecklingen av social skiktning i högre utbildning.

Antologins målgrupp är såväl de som verkar för breddad rekrytering och breddat deltagande som studenter och forskare vilka önskar en fördjupning ämnet. Vår intention är att alla deltagande skribenter också bidrar till formandet och dispositionen av antologin.

Include står för resekostnader mm. vid genomförandet av seminarier och möten kring antologin. Ett arvode om 10.000 kronor utgår till varje publicerat bidrag.

Välkommen med ditt förslag till bidrag

Beskriv och specificera med ca 300 ord vad du vill skriva om i relation till antologins tema. Skicka ditt förslag till magnus.karlsson@soc.lu.se senast fredagen den 1 september 2023.

Om Include

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering.

Idag är majoriteten av Sveriges lärosäten medlemmar i Include. Alla svenska lärosäten har rätt till medlemskap i nätverket som ingås genom en avgift.

OBS! Medverkan i antologin kräver dock inte att du som forskare/författare måste vara verksam vid ett medlemslärosäte.

Läs mer om nätverket

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.