Delta i forum om Horisont Europas missions

16 januari 2023

Är du intresserad av EU:s olika missions? Den 25 januari ordnas för första gången ett europeiskt forum för att samla olika intressenter, informera om och främja förverkligandet av dessa uppdrag. Anmäl dig för att delta i "Making Missions Work" online. 

Kort sagt är missions (uppdrag) strategiska forsknings- och innovationssatsningar som görs i syfte att tillsammans kraftsamla kring och skapa konkreta lösningar på några av vår tids största utmaningar.

I dagsläget finns fem missions-områden: 

  • Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället. 
  • Cancer.
  • Markens tillstånd och livsmedel.
  • Klimatneutrala och smarta städer.
  • Friska hav, kust-och inlandsvatten.

Tanken med European Mission Forum (EMiF) är skapa en plattform där olika intressenter nödvändiga för att förverkliga uppdragen kan nätverka, få information och utbyta kunskap. Det innebär att statliga aktörer, civilsamhälle, näringsliv och verksamma inom forskning och innovation alla är välkomna.

Making Missions Work pågår online från kl. 09:30–16:30 den 25 januari

Läs mer och anmäl dig

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.