Påminnelse: Mötesplats Humaniora

21 februari 2023

Är du utbildningsrepresentant och vill hitta nya samarbetsaktörer för till exempel examensjobb, praktikplatser, mentorskap eller samarrangemang? Eller är du forskare som vill bidra med din kompetens till en organisation och få veta mer om vilket material och data som externa aktörer kan erbjuda? Välkommen till Mötesplats Humaniora.

Den 28 februari och 1 mars anordnas två halvdagar för utbildningsrepresentanter – lärare, studierektorer, ämnesföreträdare, programansvariga m.fl. – och forskare vid Humanistiska fakulteten, och representanter från externa aktörer i regionen.

Dagarna är indelade i temana Utbildning respektive Forskning. Det kommer att presenteras inspirerande exempel på genomförda samarbeten mellan forskare, utbildningar och externa aktörer. Du kan anmäla dig till antingen en eller båda av dagarna.

Tema Utbildning – läs mer om programmet och anmälan

28 februari, 12.30–15.00 i Humlab

Tema Forskning – läs mer om programmet och anmälan

1 mars, kl. 09:30–12:00 i Humlab

Vid frågor kontakta Per Holm, projektkoordinator vid Humlab.

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.