Infomöte om nytt forskningsprogram för hållbar utveckling

8 februari 2023

Metaller och mineraler behövs för att samhället ska kunna ställa om. Men tillgången kantas av etiska dilemman, mål- och intressekonflikter. För att hitta hållbara lösningar efterlyser Mistra nu förslag på ett nytt forskningsprogram. 

Utlysningen lämnar öppet för tvärvetenskapliga forskargrupper att själva formulera frågeställningarna. Dessa ska ta hänsyn till de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som hänger ihop med samhällets framtida försörjning av innovationskritiska råvaror.

Mistra uppmanar också till samverkan med andra samhällsaktörer för att säkerställa att resultaten sprids och kommer till praktisk nytta.  

Avtalstiden för det planerade programmet är fyra år och Mistra kommer att bidra med högst 20 miljoner kronor för perioden.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till Mistras onlinemöte 17 februari kl. 10–11.

Läs hela utlysningstexten

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.