Ny anvisning om gaser och brandfarliga varor

2 februari 2023

Den 1 mars 2023 träder en ny anvisning om gaser, brandfarliga varor samt trycksatta anordningar i kraft efter beslut av universitetsdirektören.

Den 1 mars 2023 träder en ny anvisning i kraft efter beslut av universitetsdirektör Hans Wiklund. Anvisningen samlar universitetets interna styrning gällande hantering av gaser, brandfarliga varor samt trycksatta anordningar.

Anvisningen kompletterar och förtydligar lagstiftningen. Vidare beskrivs universitetets specifika krav till följd av klassningsplaner och universitetets säkerhetsnivåer. I anvisningen beskrivs även ansvar och roller gällande brandfarliga varor då den organisationen innehåller funktioner utöver ordinarie delegation.

Den nya anvisningen ersätter tidigare regel från 2014 Organisation och ansvarsbeskrivning brandfarlig vara.

Du hittar anvisningen här: Anvisning för gaser och brandfarliga varor samt trycksatta anordningar (umu.se).

Kontaktperson

Marie Gunnarsson
Fysisk arbetsmiljösamordnare
Lokalförsörjningsenheten
090-786 64 80
marie.gunnarsson@umu.se

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.