Satsning på att få fler studenter att känna till och söka in till universitetet

22 februari 2023

Under 2023-2024 görs en riktad satsning på att fler presumtiva studenter i framför allt storstadsregionerna ska känna till och vilja söka sig till Umeå universitets utbildningar.

Frågan om att öka antalet studenter som är intresserade av att studera vid Umeå universitet, öka antalet studenter och genomföra utbildningsuppdraget är en av Umeå universitets stora utmaningar de kommande åren.

Mätningar av kännedom och anseende bekräftar behovet av att intressera fler presumtiva studenter för studier vid Umeå universitet. I storstadsregionerna har universitetet möjlighet att rekrytera fler studenter, men där är kännedomen och preferensen för att välja Umeå universitets låg. Därför görs nu en tvåårig kommunikationsinsats för att öka kännedomen om, och viljan att söka in till Umeå universitet.

Kommunikationsenheten har uppdraget att samordna och koordinera kommunikationsinsatsen för 2023-2024 i nära samarbete med fakulteterna, Lärarhögskolan och Utbildningsstrategiska rådet. Totalt allokeras 8.8 miljoner kronor (4,4 miljoner per år) för insatsen.

Har du frågor

Kontakta Anna Dahlgren, områdeschef Kommunikationsenheten

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.