Dags att söka FFT för 2024 och framåt

21 mars 2023

Utlysningen av fakultetsfinansierad forskningstid är nu öppen. Senast 17 maj ska ansökan skickas in.

Fakultetsfinansierad forskningstid, FFT, utlyses en gång per år av Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Denna utlysning gäller FFT från år 2024 och framåt. Ett villkor för att vara behörig att söka FFT är att man har varit tillsvidareanställd som lektor eller professor vid Umeå universitet i minst tre år.

Läs mer om utlysningen

Beslutet fattades på fakultetsnämndens möte 16 mars. Ta del av samtliga beslut i protokollet.

Protokoll från fakultetnämnden

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.