Reviderad handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

1 mars 2023

Från och med 1 mars gäller den reviderade handläggningsordningen för stöd till studenter med funktionsnedsättning. Det innebär vissa förändringar i ansvarsfördelning och förtydliganden gällande möjligheten att överklaga beslut om stöd och anpassningar i studiesituationen.

Umeå universitets stöd till studenter med funktionsnedsättning finns reglerad och beskriven i Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning. Studentcentrum har nu reviderat regelverket och rektor har beslutat att fastställa det. Från och med 1 mars 2023 träder förändringarna i kraft.

De huvudsakliga förändringarna rör främst ansvarsfördelning utifrån rektors besluts- och delegationsordning samt ett tydliggörande kring möjligheten att överklaga nekande beslut om anpassningar i studiesituationen. 

Det har också skett en del strukturella förändringar och delar om stödåtgärder har lyfts ut och förtydligats på medarbetarwebben.

Med anledning av detta bjuder Studentcentrum in till ett seminarium i Lindellhallen 15 mars och till digitala frågestunder i Teams 28 och 30 mars för att möta eventuella frågeställningar. 

För mer information:

Handläggningsordningen på regelverkssidan

Medarbetarwebben om stöd till studenter med funktionsnedsättning

Seminarium om handläggningsordningen och tillhörande webbsidor - 15 mars

Digital frågestund - 28 mars

Digital frågestund - 30 mars

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.