Hur kan AI användas för att skydda barn från sexuella övergrepp? – spara datumet

14 mars 2023

Hur kan forskare bidra till att skydda barn från sexuella övergrepp? Vilken är den aktuella forskningen och vilka initiativ finns på området? Delta i detta lunchseminarium för att få veta mer om hur en tvärvetenskaplig strategi för AI kan användas för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Tisdag 25 april, kl. 12:00-14:00, Aula Biologica

Syftet är att ge insikter och inspirerande diskussioner om hur AI kan användas för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, diskutera tillgången till data på området och hitta vägar framåt. World Childhood Foundation och Stella Polaris kommer också att ge information om sina tillgängliga resurser för dem som är intresserade av att utforska ämnet vidare.

Läs mer och registrera

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.