Nu beställer du översättning och språkgranskning genom nytt ramavtal

13 mars 2023

Nu har Umeå universitet för första gången ett eget ramavtal för köp av översättnings- och språkgranskningstjänster. Alla översättare och språkgranskare har erfarenhet av vetenskapliga texter eller texter relevanta för högskolesektorn och är utvärderade baserat på kvalitet. De är även namngivna, vilket gör att det är lätt att bygga upp ett långsiktigt samarbete.

 

Foto: Ida Åberg

Ramavtalet för översättnings- och språkgranskningstjänster omfattar två tjänster:

  • översättning från svenska till engelska
  • språkgranskning av engelska texter.

Läs mer om andra språktjänster nedan.

Fokus på kvalitet

Ramavtalet är uppdelat i olika vetenskapliga och administrativa delområden och i utvärderingen har kvalitet viktats högre än pris.

– Vi har lagt stort fokus på kvalitet i utvärderingen och noga kontrollerat att varje leverantör har erfarenhet av det arbete de ska utföra. Vi har därför utvärderat varje anbud utifrån utförarens erfarenhet, serviceförmåga och språkliga kvalitet genom arbetsprov, referensutlåtanden och CV, säger Anna Lawrence, medlem i upphandlingsgruppen och själv översättare vid Kommunikationsenheten.

Att dela upp ramavtalet i olika delområden gör att det blir enklare för dig som beställare att hitta utförare, det vill säga översättare eller språkgranskare, som är specialiserade inom just ditt område, även om det är ett övergripande område.

Ramavtalet är inte rangordnat, vilket innebär att du kan välja mellan ett antal olika leverantörer. Alla avtalade utförare är namngivna. Du vet alltså vilken översättare eller språkgranskare som gör jobbet och du kan också ha direktkontakt med utföraren för att diskutera uppdraget. Det gör att det lönar sig att ge feedback till en utförare för att få förbättrat resultat inför nästa beställning.

Ramavtalet gör det också enklare att beställa jämfört med det tidigare statliga ramavtalet, vilket tros ge positiva effekter för både mängden av och kvaliteten på universitetets engelska innehåll.

Tänk på personuppgifter och sekretess

Texter som skickas för översättning eller språkgranskning innehåller ibland personuppgifter, såsom namn, e-postadresser och telefonnummer. Universitetet har därför tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med de flesta leverantörer som täcker några vanliga personuppgifter, vilket gör att du slipper teckna ett avtal vid varje beställning. Men eftersom ramavtalsleverantörerna är verksamma både inom och utom Europa och lagstiftningen ser annorlunda ut i olika länder kan inte alla leverantörer ta emot alla typer av uppgifter. Ibland förekommer exempelvis känsliga personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter som inte omfattas av de redan tecknade personuppgiftsbiträdesavtalen.

När du beställer översättning eller språkgranskning behöver du därför ta ställning till om din text innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter och i så fall vilken typ och därefter följa vissa instruktioner. Grundregeln är att inga sådana uppgifter ska finnas i texter som beställs. Bäst är därför att tillfälligt ta bort dem inför beställning och då kan alla avtalsleverantörer användas.

– Målet med ramavtalet är att det ska vara enkelt att beställa och få bra resultat tillbaka. Att hitta en smidig lösning för att hantera eventuella personuppgifter eller sekretess har därför gjort att avtalsstarten har blivit fördröjd några veckor. Men nu finns det stöd och rutiner som gör att det blir enklare att göra rätt. Universitetets jurister finns också till hands när det behövs, säger Anna Lawrence.

Hur du beställer översättning och språkgranskning

Mer information om innehållet i ramavtalet och hur du beställer finns på sidan Översättning, språkgranskning och transkribering.

Andra språktjänster som inte ingår i ramavtalet

För köp av andra språktjänster än de som ingår i ramavtalet gäller andra avtal och rutiner. Till exempel: översättning från engelska till svenska, översättning till och från andra språk, eller språkgranskning av svensk text. Detta beskrivs också på sidan Översättning, språkgranskning och transkribering.

Om upphandlingsarbetet

Upphandlingen är en del av en översättningssatsning vid Umeå universitet som syftar till att stärka utbildning och forskning. För att alla verksamheter ska ha möjlighet att enkelt beställa översättnings- och språkgranskningstjänster med hög kvalitet, har universitetet gjort ett omfattande upphandlingsarbete under ledning av Kommunikationsenheten tillsammans med Upphandling och inköp.

I insiktsarbetet deltog en referensgrupp med representation från samtliga fakulteter. I bedömningen av arbetsprover har medarbetare från de fyra fakulteternas institutioner samt representanter från Universitetsförvaltningen bidragit med sin specialistkompetens inom respektive delområde tillsammans med en extern språkexpert.

Läs mer om översättningssatsningen

Frågor

Om du har frågor om ramavtalet, kontakta Upphandling och inköp genom upp.adm@umu.se.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.