Ny programansvarig för forskningsledarprogrammet ReaL

13 mars 2023

Universitetslektor Anna-Lill Drugge vid Institutionen för språkstudier, har blivit utsedd till ny programansvarig för forskningsledarprogrammet ReaL. Anna-Lill Drugge kommer att ta över rollen efter Matts Björklund och leda programmet tillsammans med professor Jon Moen.

 

Foto:

Anna-Lill Drugge, universitetslektor vid Institutionen för språkstudier, har blivit utsedd till ny programansvarig för forskningsledarprogrammet ReaL. Hon kommer under våren att arbeta 10 % med ReaL för att från och med juli arbeta 50 % med programmet tillsammans med professor Jon Moen. Seniorkonsult Matts Björklund avslutar sitt uppdrag i slutet av juni efter många år av aktivt engagemang i ReaL-programmet.

- Det har varit mycket spännande, lärorikt och meningsfullt att vara med i processen med att utveckla ReaL–programmet, en struktur för karriärstöd för forskare vid Umeå universitet. Det genomgående positiva mottagandet har varit stimulerande för arbetet att utveckla programmet till en idag etablerad verksamhet. Det är mycket glädjande att Anna-Lill Drugge nu driver arbetet vidare tillsammans med professor Jon Moen, säger Matts Björklund.

Anna-Lill Drugge är historiker och utbildad pedagog med lång erfarenhet av forskning och undervisning inom det samiska ämnesområdet. Hennes nätverk och forskningssamarbeten är internationellt präglade, med samarbeten som sträcker sig över ett flertal länder. Hon arbetar för närvarande som studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för språkstudier, och är engagerad i ett flertal förtroendeuppdrag såväl inom som utanför akademin.

- Det känns spännande att få vara delaktig i en av universitetets viktigaste satsningar, och att få möta forskare från olika fakulteter som vill utvecklas i olika skeden av sina karriärer. ReaL-programmet är redan ett väl beprövat och fungerande forskningsledarskapsprogram, och jag ser fram emot att förvalta det vi har, och bidra till att vidareutveckla programmet ytterligare, säger Anna-Lill Drugge.

Detta är ReaL-programmet

ReaL (Research and Leadership Programme) är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för forskare. Programmet är en del i universitetets arbete för att stötta forskares kompetens- och karriärutveckling, anpassat till de karriärvägar som finns i anställningsordningen. Syftet med ReaL är att:

  • Öka kompetensen om ledarskap med inriktning mot forskningsledarskap.
  • Stötta utveckling av framgångsrika forskningsmiljöer, både befintliga och framtida.
  • Stötta forskares individuella karriärutveckling och fortsatta vetenskapliga utveckling.

Mer information om ReaL

Kontakt

Jon Moen

Anna-Lill Drugge

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.