Samverkanscheckar inom ramen för ULF 2023

21 mars 2023

Lärarhögskolan utlyser samverkanscheckar som kan sökas av anställda med licentiats- eller doktorsexamen vid Umeå universitet och ska innehålla deltagande namngivna personer från en eller flera skolhuvudmän. Skolhuvudmän har listat prioriterade områden och kontaktpersoner.

Lärarhögskolan lyser ut 8 samverkanscheckar á 240 tkr.

Till utlysningen!

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.