Teams får användas när studenter hanterar känsliga personuppgifter

4 maj 2023

Ungefär 2 000 självständiga studentarbeten per år innehåller känsliga personuppgifter. Från den 1 juli 2023 kommer Microsoft Teams kunna användas – en förutsättning är att fler skyddsåtgärder i Teams införs.

Den utredning som har genomförts och finns som underlag till beslutet om att använda Teams har tittat på flera olika aspekter på användningen; vad skulle fungera bäst för verksamheten, regelefterlevnad, lösningen ska vara ekonomiskt försvarbar, och har bra IT- och informationssäkerhet.

En samlad bedömning är att – med vissa skyddsåtgärder som införs på Teamsytor som hanterar studentarbeten - så kan Teams användas. Ett exempel på skyddsåtgärd är att inför multifaktorsautentisering, MFA, även för studenter.

Läs mer

Studentarbeten och behandling av personuppgifter (uppdateras inför den 1 juli)

Information till studenter om att behandla personuppgifter i studentarbeten (uppdateras inför den 1 juli)

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.