Påminnelse: Genusforskarskolan utlyser doktorandtjänster

21 augusti 2023

Nu är det återigen dags för UCGS och Genusforskarskolan att sondera terrängen för intresse av gemensamma utlysningar av doktorandtjänster inför hösten 2024.

Genusforskarskolan är förlagd till Umeå universitet. För närvarande är ett tjugotal doktorander antagna som ska disputera i sammanlagt ett tjugotal forskarutbildningsämnen samt ytterligare ett antal i forskarutbildningsämnet genusvetenskap. För mer information om UCGS/Genusforskarskolans verksamhet se www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/.

Avsikten är att i samarbete med fakulteter och institutioner vid Umeå universitet utlysa ett antal doktorandanställningar med tillsättning 1/9 2024. Anställningarna förutsätter samfinansiering med institutionerna, varvid UCGS betalar 50% av doktorandens lönekostnader och institution eller fakultet 50 %.

Här finner ni länk till intresseanmälan: https://survey.umu.se/GFS/samarbete
engelsk version: https://survey.umu.se/GFS/samarbete/en

Kontakta gärna Ulrika Widding, studierektor för forskarutbildningen, för frågor och ytterligare upplysningar om intresseanmälan och samarbetet med Genusforskarskolan. E-post: ulrika.widding@umu.se

Observera att sista datum för inlämning av intresseanmälningar är torsdag 14 september 2023.

Observera att nästa tillfälle att söka samarbete med Genusforskarskolan/UCGS blir under hösten 2025 eftersom antagningen till Genusforskarskolan framöver kommer att ske vartannat år.

Redaktör: Eva Stoianov

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.