Vetenskapsrådets behovsinventering av forskningsinfrastruktur

29 augusti 2023

Snart öppnar Vetenskapsrådets behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse, som görs vartannat år. Årets behovsinventering pågår 4 oktober–7 november.

Utfallet av behovsinventeringen används därefter som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning för stöd till forskningsinfrastruktur 2025.
Behov av områden kan lämnas av företrädare för lärosätenas ledningar eller forskargrupperingar. Eftersom framtida infrastruktur är en del av strategiska arbetet vid Medicinsk och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet, bör dock forskare som planerar att skicka in ett förslag så snart som möjligt eller senast 1 oktober skicka information om detta till Richard.Lundmark@umu.se (medfak) eller Johan.Olofsson@umu.se (teknat).

Information om hur förslag skickas till VR

Observera två förändringar i årets behovsinventering

VR bjuder också in till ett digitalt informationsmöte 12 september kl 13.00–15.00.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.