Strategiska rådet för administration, RADON

RADON arbetar för att stärka kvaliteten inom universitetets administration.

RADON består av universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör, kanslichefer vid fakulteterna och Lärarhögskolan vid Umeå universitet, administrativ chef för universitetsbiblioteket samt universitetsförvaltningens verksamhetsområdeschefer och controller. RADON leds av universitetsdirektör Hans Wiklund.

Rådets uppgift är att:

  • Utgöra ett strategiskt stöd för rektor och universitetsledning inom området
  • Ge förslag till utveckling och förbättrad samordning av universitetets administration inom universitetets samtliga organisatoriska nivåer
  • Samordna och utveckla kvalitetsarbetet inom universitetets administration
Anna Tjernberg
2020-03-02