Universitetsgemensamma projekt

Strategiska satsningar i projektform är en angelägenhet för Umeå universitet. Universitetsgemensamma projekt beslutas av universitetsledningen eller universitetsstyrelsen.

Universitetets satsningar i projektform är ekonomiskt betydande och dess resultat är av stor vikt för universitetets fortsatta utveckling. I Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag (dnr 100-733-10) säkerställs effektiv resursanvändning samt att uppföljningsbara mål sätts och följs upp.

Aktuella universitetsgemensamma projekt är:

Dokumentmallar

De dokumentmallar som ska användas för universitetsgemensamma projekt finns här.

Årlig uppföljning

Planeringsenheten följer årligen upp de universitetsgemensamma projekten. Den senaste uppföljningsrapporten, som fastställdes av rektor den 14 februari 2017, finns här.

Planeringsenheten
2019-10-29