Utbildning i Canvas

Här hittar du tider för verkstäder i Canvas. Vi erbjuder både verkstäder för att komma igång med Canvas och tematiska verkstäder som fokuserar på vissa funktioner eller frågeställningar.

Verkstäder: Kom igång med Canvas

Verkstäderna är en grundutbildning i lärplattformen Canvas som syftar till att skapa övergripande förståelse för verktyg, byggstenar och struktur för att komma igång med att skapa kursinnehåll. Under detta tillfälle blir du även introducerad till vanligt förekommande läraktiviteter, grupphantering samt hur du skapar och bedömer uppgifter på kursen.

Under verkstaden får du möjlighet att ställa frågor samt testa olika funktioner.

Samtliga verkstäder under hösten 2020 kommer att ges på distans via Zoom.

Verkstäderna tar emot max 20 deltagare per tillfälle.

Verkstäder i oktober

1 oktober, kl. 13-15, Zoom
Språk: Svenska

6 oktober, kl. 10-12, Zoom
Språk: Svenska

15 oktober, kl. 13-15, Zoom
Språk: Engelska

22 oktober, kl. 13-15, Zoom
Språk: Svenska

27 oktober, kl. 10-12 - Inställd!
Språk: Svenska

Verkstäder i november

5 november, kl. 13-15, Zoom
Språk: Svenska

10 november, kl. 10-12, Zoom
Språk: Svenska

19 november, kl. 13-15, Zoom
Språk: Svenska

26 november, kl. 13-15, Zoom
Språk: Svenska

Verkstäder i december

1 december, kl. 10-12, Zoom
Språk: Svenska

10 december, kl. 13-15, Zoom
Språk: Engelska

17 december, kl. 13-15, Zoom
Språk: Svenska

Tematiska verkstäder

För dig som vill fördjupa dig inom vissa frågor i Canvas erbjuder vi tematiska verkstäder. Verkstäderna hålls via Zoom.

Sista anmälningsdag är två dagar före respektive verkstad. Anmäl dig till en tematisk verkstad!

Vid färre än fem deltagare ställs verkstaden in.

Hösten 2020

Examination i Canvas - flervalsfrågor och svarsalternativ
27 augusti, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Flervalsfrågor är en fantastisk bedömningsform för mätning av vad studenter har förstått av ett kursinnehåll. De kan användas i ett formativt eller ett summativt syfte, kan rättas automatiskt och klarar av att täcka in stora delar av ett ämne eller område. Så hur ska flervalsfrågor och de tillhörande svarsalternativen utformas på bästa sätt? Och hur många svarsalternativ borde skapas till varje fråga? Under denna verkstad går Jonathan Wedman igenom riktlinjer för konstruktion av flervalsfrågor och svarsalternativ, och kopplar dessa till bedömningsteori och till de kategorier av förväntade studieresultat som ofta används vid lärosäten i Sverige.

Designelement i Canvas
15 september, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Video i Canvas
25 september, kl. 13-15 i Zoom
Språk: Svenska

Studentaktivt lärande i Canvas
8 oktober, kl. 13-15 i Zoom OBS!! Inställt - ny tid kommer snart
Språk: Svenska

Urkund i Canvas
22 oktober, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Ett webinarie tillsammans med Urkund, som berättar om tjänsten. Första halvan kommer behandla tjänsten Urkund i allmänhet och hur den kan användas inom utbildning. Andra delen är praktiskt inriktad och fokuserar på Urkund-integrationen i Canvas.

Examination i Canvas - essäfrågor och bedömningsmatriser
26 oktober, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Essäfrågor, eller långsvarsfrågor, har länge varit populära att använda vid kunskapsmätningar i högre utbildning. Rätt utformade kan de användas av lärare för att samla in tillförlitliga och giltiga underlag inför att kursbetyg ska sättas. Så hur ska essäfrågor och de tillhörande bedömningsanvisningarna utformas på bästa sätt? Och när ska de helst användas? Under denna verkstad går Jonathan Wedman igenom riktlinjer för konstruktion av essäfrågor och bedömningsanvisningar, och kopplar dessa till bedömningsteori och till de kategorier av förväntade studieresultat som ofta används vid lärosäten i Sverige.

Administration och analys i Canvas
3 november, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Modifiera kurser
12 november, kl. 13-15 i Zoom
Språk: Engelska

Att undervisa tillgängligt i Canvas
24 november, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Kursvärderingar i Canvas
8 december, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Portfolio i Canvas
15 december, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Självstudier och manualer i Canvas

När du loggat in i Canvas kan du, via Hjälp i menyn, hitta de stödresurser som finns i Canvas. Det finns stödmaterial för både anställda och studenter.

 

Foto:

Grundkursen i Canvas är en introduktion i lärplattformen och består av sex moduler som du kan genomföra online, i din egen takt. Kursen ger dig som ny användare en tydlig översikt av plattformen och stöd för att komma igång med att bygga dina kurser.

I uppslagsdelen hittar du manualer och videor kategoriserade i ett antal teman.

 

Anmälningslänk verkstäder

Anmäl dig till en verkstad i Canvas.

OBS! Sista anmälningsdag är 2 dagar före den verkstad du vill delta i. Välj det tillfälle du vill delta i på anmälningssidan. Verkstaden ställs in vid färre än fem deltagare.

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Logga in i canvas

Hanna Karlsson
2020-10-27