Utbildning i Canvas

Här hittar du tider för verkstäder i Canvas. Vi erbjuder både verkstäder för att komma igång med Canvas och tematiska verkstäder som fokuserar på vissa funktioner eller frågeställningar.

Verkstäder: Kom igång med Canvas

Verkstäderna är en grundutbildning i lärplattformen Canvas som syftar till att skapa övergripande förståelse för verktyg, byggstenar och struktur för att komma igång med att skapa kursinnehåll. Under detta tillfälle blir du även introducerad till vanligt förekommande läraktiviteter, grupphantering samt hur du skapar och bedömer uppgifter på kursen.

Under verkstaden får du möjlighet att ställa frågor samt testa olika funktioner.

Samtliga verkstäder under hösten 2020 kommer att ges på distans via Zoom.

Verkstäderna tar emot max 20 deltagare per tillfälle.

Sista anmälningsdag är två dagar före respektive verkstad.

Anmäl dig till en verkstad i Canvas!

Vid färre än fem deltagare ställs verkstaden in.

Verkstäder i november

26 november, kl. 13-15, Zoom
Språk: Svenska

Verkstäder i december

1 december, kl. 10-12, Zoom
Språk: Svenska

10 december, kl. 13-15, Zoom
Språk: Engelska

17 december, kl. 13-15, Zoom
Språk: Svenska

 

------------------------------------------------

Tematiska verkstäder

För dig som vill fördjupa dig inom vissa frågor i Canvas erbjuder vi tematiska verkstäder. Verkstäderna hålls via Zoom.

Sista anmälningsdag är två dagar före respektive verkstad.

Anmäl dig till en tematisk verkstad!

Vid färre än fem deltagare ställs verkstaden in.

Hösten 2020

Att undervisa tillgängligt i Canvas
24 november, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Välkommen till en workshop kring digital tillgänglighet i Canvas. Vi tittar på vad vi kan göra för att öka tillgängliheten i våra kurssajter. Vi kommer att titta på följande områden:

  • Kursstruktur och navigation
  • Tillgängliga dokument
  • Undertextning
  • Inställningar i Canvas

Erfarenhetsutbyte om kursutveckling i Canvas
3 december, kl. 13-15 i Zoom
Språk:
Svenska

Claire Englund och Per Andersson från UPL delar med sig av erfarenheter, rekommendationer och praktiska exempel vid övergången till Canvas och vikten av genomtänkt och konsekvent kursdesign som uppmuntrar delaktighet. Innehållet är till stor del deltagardrivet och behandlar frågor kring kursutveckling- och design.

Examination i Canvas – Hur du använder Uppgifter, Matriser och Quiz
7 december, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

I Denna workshop kommer det att presenteras en genomgång av tre verktyg i Canvas som är relevanta att använda såväl vid en examination som inför examinationen. Uppgifter och Matriser hör i mångt och mycket ihop och är ändamålsenliga verktyg för att examinera sådana kunskaper och färdigheter som kräver en bedömning av studenternas prestation. Quiz är relevant för att sådana kunskapsmätningar som kan rättas, och är därför också ett värdefullt verktyg vid formativ bedömning när studenterna kan genomföra övningsprov för att självvärdera sina kunskaper inför en tentamen.

Kursvärderingar i Canvas
8 december, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Portfolio i Canvas
15 december, kl. 10-12 i Zoom
Språk: Svenska

Självstudier och manualer i Canvas

När du loggat in i Canvas kan du, via Hjälp i menyn, hitta de stödresurser som finns i Canvas. Det finns stödmaterial för både anställda och studenter.

 

Foto:

Grundkursen i Canvas är en introduktion i lärplattformen och består av sex moduler som du kan genomföra online, i din egen takt. Kursen ger dig som ny användare en tydlig översikt av plattformen och stöd för att komma igång med att bygga dina kurser.

I uppslagsdelen hittar du manualer och videor kategoriserade i ett antal teman.

 

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Logga in i canvas

Hanna Karlsson
2020-11-25