Vision 2020

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap. Så lyder den första meningen i visionsdokumentet ”Umeå universitet 2020 – Vision och mål”. I visionen finns universitetets övergripande mål samlade – de mål som ska hjälpa till att stärka Umeå universitets position.

"Umeå universitet har en stark internationell position som ett av Sveriges ledande universitet. Vi har utvecklat ett samspel mellan forskning, utbildning, samverkan och innovation som utmanar gränser och spelar en central roll i regionens utveckling."

Visionsdokumentet ligger till grund för hur alla på universitetets olika nivåer ska planera sin verksamhet. Utgångspunkten är att Umeå universitet år 2020 har en stark internationell position som ett av Sveriges ledande universitet. Universitetet ska ha utvecklat ett samspel mellan forskning, utbildning, samverkan och innovation som utmanar gränser och spelar en central roll i regionens utveckling.

I visionen presenteras tre övergripande mål som tydliggör att långsiktighet möjliggör risktagande, kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten och att samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet. Dessutom presenteras mål inom avsnitten Utbildning för gränslös kunskap, Forskning som spränger gränser samt Det goda och effektiva universitetet.

Universitetsstyrelsen fastställde visionsdokument den 8 juni 2012 och det gäller från den 1 juli 2012 tills vidare.

Kommunikationsenheten
2018-08-31