Internationella samarbeten

Det internationella arbetet vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. Genom nätverk, samarbetsprogram och plattformar för utbildning och forskning arbetar vi för att skapa en internationell miljö vid universitetet.

På universitetets externa webbsida Internationella samarbeten finns en lista på utbytesprogram, nätverk och medlemskap, och samarbetsprojekt.

På undersidorna i menyn finns fördjupad information om några av de internationell samarbetena som universitetet är med i.

Internationaliseringsstrategi

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Universitetet är i processen att ta fram ett nytt inriktningsdokument, och handlingsplan, för internationaliseringsarbetet. Det arbetet leds av International Office.

TEAMS: Internationaliserings-forum

teamet Internationaliserings-forum hittar du fördjupad information om internationaliseringsfrågor. Där har vi samlat manualer, rutinbeskrivningar och kalenderhändelser som stöd för dig i ditt dagliga arbete.

Sandra Lundström
2021-10-07