South Africa - Sweden University Forum

South Africa - Sweden University Forum, SASUF 2030, är ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika.

Under åren 2022-2024 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare. Projektet, som heter SASUF 2030, är en fortsättning på det projekt som pågick mellan åren 2017–2020. 

Uppsala universitet koordinerar projektet. Umeå universitet deltar tillsammans med 37 andra lärosäten i både Sverige och Sydafrika.

Du kan läsa mer om SASUF 2030 på projektets hemsida.

Nyhet 2020-10-27: Anmälan till SASUF Goes Digital 23-27 november

Nyhet 2019-05-03: Delegation till Kapstaden för att diskutera hållbarhetsfrågor

Nyhet 2018-05-15: FN:s hållbara utvecklingsmål diskuteras på forskningskonferens i Sydafrika

Sandra Lundström
2021-12-17