South Africa - Sweden University Forum

South Africa - Sweden University Forum, SASUF, är ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika.

Under åren 2017–2020 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.

Uppsala universitet koordinerar projektet. Umeå universitet deltar tillsammans med Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst, Malmö universitet, Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, SLU och Örebros universitet.

Nyhet 2020-10-27: Anmälan till SASUF Goes Digital 23-27 november

Nyhet 2019-05-03: Delegation till Kapstaden för att diskutera hållbarhetsfrågor

Nyhet 2018-05-15: FN:s hållbara utvecklingsmål diskuteras på forskningskonferens i Sydafrika

Sandra Lundström
2021-04-27