Study in Sweden Sydkorea

​Study in Sweden i Sydkorea är ett unikt projekt för att lyfta Sverige som kunskapsnation där ett av delmålen är att öka antalet studenter från denna region till lärosätena. Projektet innefattar också samarbete med näringsliv för praktik för koreanska och svenska studenter, synliggörande av svensk forskning och utvecklande av ett starkt alumnnätverk. Projektet är ett samarbete mellan Svenska ambassaden i Seoul och Umeå universitet, Göteborgs universitet, KTH och Lunds universitet och stöds av Svenska institutet och Näringsdepartementet. Under 2019 firade Sverige och Sydkorea 60 år av diplomatiska relationer.

Kontakt

Petra Käck
International Office

Sandra Lundström
2021-04-27