Miljöledning

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att systematisera och strukturera en verksamhets miljöarbete.

Ett miljöledningsarbete ska spegla verksamheten och de miljöaspekter som har identifierats som centrala i arbetet. Universitetets miljöledningsarbete bygger på

  • universitetets betydande direkta och indirekta miljöaspekter
  • universitetets miljöpolicy
  • universitetets miljömål
  • lagstiftning

Statliga myndigheter ska enligt förordning 2009:907 om miljöledningssystem i statliga myndigheter ha ett miljöledningssystem. Resultatet av miljöarbetet ska redovisas till Naturvårdsverket, en gång per år.

Handelshögskolan miljöcertifierad

Handelshögskolan vid Umeå universitet har infört ett av SP certifierat miljöledningssystem som uppfyller kraven på den internationella ISO14001 standarden för att starkare integrera hållbar utveckling i våra kärn- och stödfunktioner.

Läs mer om Handelshögskolans arbete för hållbar utveckling

Frida Fjellström
2021-08-10