Fakultetsnämndens protokoll

Humanistiska fakultetsnämnden sammanträder tre gånger per termin. Frågor och ärenden från fakultetens institutioner och anställda ställs till Humanistiska fakultetsnämnden, kansliet för humaniora, Umeå universitet.

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2023

13 mars 2023

 

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2022

8 februari 2022
4 mars 2022
12 april 2022
17 maj 2022
7 juni 2022
15 september 2022
26 oktober 2022
21 december 2022

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2021

17 februari 2021
24 mars 2021
21 april 2021
11 juni 2021
23 augusti 2021
17 september 2021
25 oktober 2021
22 november 2021
13 december 2021

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2020

12 februari 2020
18 mars 2020
13 maj 2020
12 juni 2020
10 september 20220
23 oktober 2020
19 november 2020
15 december 2020

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2019

7 februari 2019
12 mars 2019
12 april 2019
16 maj 2019
10 juni 2019
16 september 2019
24 oktober 2019
21 november 2019
12 december 2019

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2018

8 februari 2018
13 mars 2018
12 april 2018
31 maj 2018
11 september 2018
26 oktober 2018
19 december 2018

Vid behov av att läsa protokoll tidigare än 2018, kontakta Kathrine Flyborg.

KONTAKTINFORMATION

Kathrine Flyborg, administratör, katalogansvarig

Kansliet för humaniora, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 55 12
kathrine.flyborg@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg) plan 4, östra flygeln

Per Melander
2023-03-29