Protokoll från dekanens beslutmöten

Dekanens beslutsmöten hålls varje måndag. Från och med 1 januari 2023 publiceras nedan protokollen från dekanens beslutsmöten.

Protokoll från dekanens beslutsmöten 2023-24

Vid behov av att läsa protokoll från tidigare än 2023, kontakta Kathrine Flyborg. Se kontakuppgifter här intill.

KONTAKTINFORMATION

Kathrine Flyborg, administratör, katalogansvarig

Kansliet för humaniora, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 55 12
kathrine.flyborg@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg) plan 4, östra flygeln

Per Melander
2024-02-09