Protokoll från dekanens beslutmöten

Från och med 1 januari 2021 publiceras nedan protokollen från dekanens beslutsmöten. För tillgång av tidigare protokoll hänvisas till Kathrine Flyborg, kanslisekreterare vid humanistiska fakulteten.

KONTAKTINFORMATION

Kathrine Flyborg, administratör, katalogansvarig

Kansliet för humaniora, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 55 12
kathrine.flyborg@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg) plan 4, östra flygeln

Per Melander
2023-10-16