Fakultetens meriterade och exellenta lärare

Sedan 2015 har det vid humanistiska fakulteten utsetts meriterade och excellenta lärare. Nedan följer en listning på de som har utsetts hittills.

Excellenta lärare:

Merja Ellefson (2021)
Virginia Langum (2021)
Jenny Eklöf (2019)
Erik Lindenius (2018)
Lars Samuelsson (2018)
Lena Berggren (2015)
Mats Deutchman (2015)
Helena Eckerskog (2015)
Hanna Zipernovsky (2015)

Meriterade lärare:

Annika Egan Sjölander (2021)
Malcolm Lillie (2021)
Merja Torvinen (2020)
Björn Norlin (2020)
Katarina Gregersdotter (2020)
Marlene Johansson Falck (2020)
Lorentz Edberg (2020)
Berit Aronsson (2017)
Gerd Aurell (2018)
Eric Carlsson (2018)
Coppelié Cocq (2017)
Daniela Cutas (2019)
Jenny Eklöf (2015)
Merja Ellefson (2017)
Thomas Girmalm (2017)
Kalle Grill (2018)
Johan Hansson (2018)
Åsa Jeansson (2017)
Finn Arne Jørgensen (2015)
Erik Lindenius (2017)
Virginia Langum (2017)
Tord Larsson (2018)
Elena Lindholm (2019)
Niclas Lindström (2018)
Mikael Lundmark (2019)
Hanna Outakoski (2019)
Helena Pettersson (2019)
Elisabeth Raddock (2018)
Lars Samuelsson (2015)
Jacob Stridsman (2018)
AnnCristin Winroth (2019)
Katarzyna Wolanik Boström (2017)
Göran Wretling (2019)
Berit Åström (2018)

Per Melander
2022-01-18