Säkring av examensmål

Humanistiska fakultetens säkring av examensmål

För varje examen ska det finnas en matris som visar på hur de nationella examensmålen är tänkta att uppfyllas genom de kurser som ingår/kan ingå i respektive examen.

Per Melander
2021-12-07