Forskningskommitté

Forskningskommitténs ansvar redogörs för i Lärarhögskolans arbetsordning.

Alex Örtegren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Henrik Åström-Elmersjö, Inst. för idé- och samhällsstudier
Helene Ärlestig, Institutionen för statsvetenskap
Mikael Winberg, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lars Samuelsson, Inst. för idé- och samhällsstudier
Lars-Daniel Öhman, Inst. för matematik och matematisk statistik
Maria Jönsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Maria Rönnlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Björn Norlin, Pedagogiska institutionen

Suppleant:
Ida Johansson, Sociologiska institutionen

Kontaktpersoner:
Carina Rönnqvist, forskningssamordnare
Ola J Lindberg, biträdande föreståndare

Minnesanteckningar från och med 2022

Äldre protokoll från forskningskommittén

Marie Oskarsson
2023-10-05