Prefekt- och studierektorsmöten

Lärarhögskolans prefekt- och studierektorsmöten hålls 2-3 gånger per termin. Mötenas syfte är att sprida information och diskutera relevanta frågor mellan Lärarhögskolans ledning och medverkande institutioner. Inbjudna är prefekter, studierektorer samt programrådsordförande.

Mötestider VT-2024

5/2 15:00-16:30 Förvaltningshuset Professorn, Karta i MazeMap
8/4 15:00-16:30 Samhällsvetarhuset Samvetet, Karta i MazeMap
28/5 15:00-16:30 Förvaltningshuset Professorn, Karta i MazeMap

Marie Oskarsson
2024-01-23