Programrådet för grundlärarprogrammet

Mandatperiod 2022-01-01--2025-12-31

Jonas Wikström (ordförande), Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Olof Johansson, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Susanne Yttergren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Monika Diehl, Pedagogiska institutionen
Anna Burman Nyberg, Institutionen för språkstudier
Susanne Holst, Institutione för kultur och medievetenskaper.

Studentrepresentanter:
Simon Lindberg
Tea Forsberg

Extern representant:
Fredrik Strandgren, Umeå kommun

Administrativt stöd kansliet för Lärarhögskolan

Anna Tegström, utbildningsledare, deltar vid programrådets möten och övriga deltar vid behov.
Ingela Jonasson/Erica Lidberg (börjar 1 mars), programstudievägledare
Stina Berglund, utbildningssamordnare, VFU

Minnesanteckningar 

 

Marie Oskarsson
2023-12-20