Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Mandatperiod 2022-01-01–2025-12-31:

Erica Isberg (ordförande), Pedagogiska institutionen
Anneli Nielsen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Lotta Vingsle, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Maria Levlin, Institutionen för språkstudier
Carola Wiklund Hörnqvist, Institutionen för psykologi
Anna Aspling Davidsson, SPSM.

2 vakanta platser för studentrepresentanter

Administrativt stöd kansliet för Lärarhögskolan

Anna Tegström, utbildningsledare, deltar vid programrådets möten och övriga deltar vid behov:
Magdalena Hagelin, programstudievägledare

Minnesanteckningar

 

Marie Oskarsson
2023-12-20