Programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet

Mandatperiod 2019-01-01--2021-12-31

Ordförande och ledamöter

Ron Mahieu (ordf), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Annica Brännlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Christer Mårtensson, Pedagogiska institutionen
Maria Söderholm, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Veronica Strandh, Statsvetenskapliga institutionen
Thomas Mejtoft, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Therese Goossen, student
Cecilia Tegesjö, student

Minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2021-03-01