Förskoleråd 201126

Minnesanteckningar

Närvarande

Anna Olausson, TUV
Mareike Jendis, Språkstudier
Sara Rylander, Estetiska inst
Ingela Andersson, NMD
Birgitta Wilhemsson, Utbildningsledare LH
Helena Rosqvist, rådsordförande, TUV
Monica Andersson, extern ledamot Umeå kommun

Ärende

1 Dagordning

2 Information

• Dialog med LH 201125
• Äskande av medel
• Auskultation i förskoleklass flyttad till VFU3 from HT21
• Nya studenter VT21 Helena informerar om dialogen med LH och minnesanteckningar från den finns i rådets sajt i Canvas.

Rådet avser äska medel från LH för genomförandet av en halv förskoledag under vårterminen

Medel ska även äskas för ett utvecklingsarbete avseende VFU-frågor specifika för förskollärarprogrammet

Nya förskollärarstudenter påbörjar sin utbildning 18 januari och om det är möjligt utifrån rådande rekommendationer utkommer några inslag i mindre grupper genomföras på campus

3 Genomförande av kurser och kursutvärderingar hittills HT20 Rådsmedlemmar delger sina erfarenheter från kurser som hittills genomförts under HT20.
Sara skickar estetiskasreviderade kursplaner till Birgitta och Mareike tar reda på hur det går med språk-kursens kursplan.

4 Synpunkter på remiss om förändrade rutiner för hantering av kursplaner
Helena sammanfattar rådets synpunkter och skickar till Boa

5 TIPS: Hållbar utveckling
Världen utanför förskolan - webbinarium 4/12 Globala skolan

7 Mötestider och datum för
halvdag för programutvecking VT2021 Helena skickar en doodle med förslag på tider i januari, mars och juni

Minnesanteckningar

Helena Rosqvist

 

Marie Oskarsson
2020-12-01