Antagning till utbildning på forskarnivå

För att antas till utbildning på forskarnivå ska du ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet har du som genomgått grundläggande högskoleutbildning om minst 240 hp inklusive 60 hp på avancerad nivå, eller om du i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Inom läkar- och tandläkarprogrammet motsvarar åtta terminers studier grundläggande behörighet.

Om det finns särskilda skäl kan studierektor medge undantag från kravet på grundläggande behörighet. Dispensansökan bifogas ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå.

Kraven på särskild behörighet varierar från varje ämne/ämnesinriktning och finns specificerade i ämnets studieplan för forskarutbildning och i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap. Notera att särskild behörighet ska vara uppfylld före antagning.

Bedömning av grundläggande och särskild behörighet görs av en examinator. En lista på examinatorer finns på Medicinska fakultetens kansli och på institutionerna.

 

Vid frågor, Kontakta:

Gunilla Mårald
Fakultetssamordnare
Kansliet för medicin
gunilla.marald@umu.se
090-786 71 78

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Lena Åminne
2022-06-13