Disputation

Det är många moment som ingår i planering och genomförande av en disputation.

Du som doktorand bör tillsammans med din handledare diskutera igenom de olika momenten i god tid innan disputationen.

Checklista för disputation

 • Ev förhandsgranskning – kontakta kansliet.
 • Preliminärbokning av tid för disputation – kontakta kansliet.
 • Kontakta tilltänkt opponent och tilltänkta ledamöter i betygsnämnd.
 • Bokning av lokal.
 • Anhållan om disputation. Anhållan måste ha inkommit till kansliet minst tolv veckor före planerat disputationsdatum.
 • Anhållan hos dekan om tid och plats. Anhållan måste ha inkommit till kansliet minst åtta veckor före planerat disputationsdatum.
 • Avtal med tryckeri.
 • ISBN-nummer från UB, ISSN-nummer och New Series Number från kansliet.
 • Underlag för webbnyhet om din avhandling - du får ett brev från fakultetens kommunikatör angående detta.
 • Tre pliktexemplar samt leverans av avhandlingen i elektronisk form till biblioteket - före spikning.
 • Spikning, minst tre veckor före disputationsdag.
 • Notera att anhållan ska skrivas på engelska om opponent eller någon betygsnämndsledamot inte är svensktalande.

Läs mer om planering inför disputation i Doktorandhandboken.

disputation: Tid, plats

Relaterad information

Avhandling inför tryck

Mallar för avhandling

Referensexemplar

Inlämning av avhandling till Universitetsbiblioteket

Lena Åminne
2022-01-26