Doktorandhandboken

Innehållet i handboken för forskarstuderande och handledare vid Medicinska fakulteten, uppdateras fortlöpande.

Rubrikerna i innehållsförteckningen överst i dokumentet länkar direkt till respektive avsnitt.

Handbok för forskarstuderande och handledare, 23 april 2019

Lena Åminne
2021-11-26