Intern eller extern nyhet om avhandling?

Sedan 1 januari 2018 använder Medicinska fakulteten olika kanaler för att publicera nyheter om avhandlingar. Grundregeln är att publicering sker på intranätet Aurora, medan avhandlingar som uppfyller särskilda kriterier kan publiceras externt som pressmeddelande.

Många avhandlingar inom Medicinska fakultetens institutioner kan vara intressanta inom universitetsvärlden, men leder erfarenhetsmässigt inte till nyheter i publika massmedier. Därför är normalfallet att nyheter om avhandlingar publiceras på universitetets webb och bara i särskilda fall blir pressmeddelande. Detta enligt ledningsbeslut i december 2017. Det är fakultetskommunikatör som har fakultetsledningens uppdrag att göra en nyhetsvärdering och svara för publicering. Observera dock att webbnyheter om avhandlingar läggs på webbens öppna sidor. Det är alltså fullt möjligt att skicka en länk på nyheten till personer även utanför universitetet som man tror kan vara intresserade.

Arbetsgången är att doktoranden i god inför sin disputation fyller i ett formulär på Aurora med en sammanfattning av avhandlingen. Spara gärna ett eget Word-dokument med texten, ifall något skulle krångla. Doktorander som någorlunda behärskar svenska (danska och norska går också bra) skriver på det, medan internationella doktorander kan skriva på engelska. Observera att det inte behöver vara språkligt perfekt i detta skede. Fakultetskommunikatörer bedömer sedan om den inskickade texten ska bli en webbnyhet. I så fall läggs doktorandens text in som nyhet på instiutionens webbsida efter bara en lätt bearbetning.

Om fakultetskommunikatörerna istället gör bedömningen att avhandlingen uppfyller kriterier för nyhet i externa massmedier, utformar kommunikatör utifrån underlaget i samråd med doktoranden ett pressmeddelande som publiceras externt. Denna bedömning ska inte ses som någon form av betygsättning på avhandlingen som sådan, utan handlar enbart om att identifiera vilken målgrupp en publicering riktar sig till.

Några kriterier för när en avhandling kan bedömas lämplig för extern publicering/pressmeddelande:

• Konsekvens – många människor berörs.
• Närhet – geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt nära.
• Avvikelse – resultat som är ovanliga, oväntade eller dramatiska.
• Exklusivitet – vi är ensamma eller först om nyheten.
• Aktualitet – nyheten anknyter till ett aktuellt ämne.
• Bildmässighet – det finns ett unikt bildmaterial.
• Allmänintresse – nyheten kan varna allmänheten för risker.
• Begriplighet – nyheten går att förklara så en normal tidningsläsare förstår.

Ola Nilsson
2020-02-26