Att skriva och publicera en vetenskaplig avhandling

En doktorsexamen vid Medicinska fakulteten är baserad på en vetenskaplig avhandling som grundas på ett originalarbete där forskningsarbetet ökar kunskapen inom det aktuella forskningsområdet.

Avhandlingsarbetet ska vara ett självständigt arbete som visar att doktoranden har uppnått en hög vetenskaplig kompetens.

Enligt Umeå universitets regelverk för utbildning på forskarnivå (Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet, FS 1.1-87-16) ska en betygsnämnd vid betygssättningen ta hänsyn till både innehållet i och det offentliga försvaret av doktorsavhandlingen.

Betygsnämnden ska bedöma avhandlingens omfattning och kvalitet samt respondentens prestation vid det offentliga försvaret i relation till examensmålen i högskoleförordningen.

Läs mer: Att skriva och publicera en vetenskaplig avhandling

Lena Åminne
2018-11-05