Future Faculty

Future Faculty är en organisation för forskare med en PhD men utan tenure, dvs lektorat eller motsvarande tillsvidaretjänst.

Läs mer: Future faculty

Styrgrupp

Kontakta styrgruppen:

future.faculty.medfak@umu.se

Lena Åminne
2021-06-16