PostDoc

En Postdoktor, förkortat PostDoc, är en forskare som avslutat sina forskarutbildningsstudier och som uppnått titeln PhD. Här finns information, tips och råd för dig som planerar fortsätta forskningskarriären som Postdoktor.

När du söker en PostDoc-position är det viktigt att veta om positionen som utlysts innebär att du kommer vara anställd av Umeå Universitet eller om du kommer ta emot ett stipendium.

  • Postdoctoral fellow är anställd vid Umeå universitet
  • Postdoctoral fellow (Scholarship holder) är inte anställd vid Umeå universitet (tar emot ett stipendium)

Mer användbar information för dig som planerar fortsätta din forskningskarriär som Postdoktor (Anställning vs Stipendium, Hitta boende i Umeå etc.) finns på vår engelska sida - klicka på flaggan uppe i det högra hörnet.

Kontakt

Umeå University PostDoc association (UMPA)

umea.postdoctoral.association@gmail.com

Lena Åminne
2020-01-27