Research Ethics for Postdocs and Researchers in Medicine

Kursen Research Ethics for Postdocs and Researchers in Medicine har utvecklats gemensamt av de medicinska fakulteterna i Sverige och är en online-utbildning för att öka medvetenheten om forskningsetik och framhålla betydelsen av etiskt förhållningssätt i forskningen.

För Medicinska fakulteten har dekan beslutat att kursen Research Ethics for Postdocs and Researchers in Medicine är obligatorisk för disputerade forskare som inte har svensk doktorsexamen och som är forskningsverksamma i någon form (även post-doc) inom fakulteten. Det övergripande målet med kursen är att ge en överblick över forskningsetik och en introduktion till de etiska riktlinjer och den lagstiftning som forskare i Sverige måste följa. Utbildningen ges på engelska.

Kursen ska vara genomgången inom nio månader efter inledd forskningsverksamhet vid Medicinska fakulteten.

Kursen finns att tillgå online helt utan kostnad och den ges av Uppsala universitet. Kursen är inte poänggivande.

Kursen är öppen även för andra som är intresserade av forskningsetik.

Översikt

  • Utbildningen Research Ethics for Postdocs and Researchers in Medicine ges under hela läsåret som en kurs i lärplattformen Canvas.
  • Utbildningen innehåller olika moduler, exempelvis Introduction to research ethics, Research on humans, Research on animals, Research misconduct, Ethical publishing, Predatory journals, Research based on biobanks mm.
  • Utbildningen är på engelska och består av 11 videoinspelningar, studiematerial, självrättande multiple choice-frågor samt ett certifikat som deltagarna får efter godkänd utbildning.
  • Utbildningen vänder sig i första hand till etablerade forskare och internationella postdocs. Intresserade forskarstuderande kan också gå utbildningen, vid sidan av kurserna inom forskarutbildningen.

Anmälan

Kansliet för medicin samordnar administrationen av kursen och kursdeltagande med Uppsala universitet. Mejla anna.lundberg@umu.se och meddela din mejl-adress och ditt Umu-id, så får du därefter en inbjudan från Canvas med tillgång till utbildningsmaterialet.

När du gått igenom alla moduler i kursen kontakta Anna Lundberg, som kontrollerar att kursen genomförts och att ett diplom utfärdas därefter.

 

Lena Åminne
2023-04-28