Atrium betula

Atrium betula, en av universitetets lärmiljöer, är en plats för möten som kan ge upphov till konstruktiva diskussioner och nya idéer. Här kan hållas seminarier, forskningspresentationer eller presentationer på de interaktiva skärmarna.

Det mindre rummet intill Atrium betula och som hör till lärmiljön, heter Cella betula.

Här hittar du mer information om Atrium betula, Cella Betula och även andra lärmiljöer på universitet.

KontAKT

Magnus Johansson
facilitator
magnus.johansson@umu.se

Lena Åminne
2022-06-30