Atrium betula

Atrium betula, en av universitetets lärmiljöer, är en plats för möten som kan ge upphov till konstruktiva diskussioner och nya idéer. Här kan hållas seminarier, forskningspresentationer eller presentationer på de interaktiva skärmarna.

Det mindre rummet intill Atrium betula och som hör till lärmiljön, heter Cella betula.

Bokning görs i Time edit.

kontakt

Magnus Johansson
facilitator
magnus.johansson@umu.se

Lena Åminne
2022-10-26