Nominera till Umeå universitets elektorsförsamling

Medicinska fakulteten ska utse fjorton (14) elektorer och fem (5) gruppsuppleanter till Umeå universitets elektorsförsamling för perioden 2022-07-01--2026-06-30.

Elektorsförsamlingens uppdrag är att

  • tjänstgöra som valförsamling vid utseende av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen
  • tjänstgöra som valförsamling vid utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar vid region 5
  • utgöra del av hörandeförsamling vid utseende av rektor
  • eventuellt tjänstgöra som valförsamling/hörandeförsamling vid andra utseendeprocesser vid Umeå universitet.

Samtliga anställda vid Medicinska fakulteten har rätt att nominera vetenskapligt kompetenta lärare (tillsvidareanställda lektorer och professorer, samt övriga disputerade lärare som är tillsvidareanställda) som ska representera fakulteten i universitetets elektorsförsamling (elektorer/gruppsuppleanter).

Nominera

Nominering görs via denna länk, senast 7/9.

Lena Åminne
2022-09-08