Anställnings- och docenturnämnden

Anställnings- och docenturnämnden för perioden 2021-07-01-2025-06-30.

Ledamöter

Monica Holmberg, ordförande
Ulf Isaksson, vice ordförande
Elisabet Nylander
Birgitta Olofsson
Per Lindqvist
Eva Levring Jäghagen
Stefan Björklund
Stefan Söderberg
Nasim Sabouri
Oskar Hemmingsson
Thorbjörn Holmlund

Suppleanter
Simon Tuck
Eva-Lotta Glader

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Cecilia Sjöblom Fall
Lena Lindholm

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Hanna Jerndal
Sandra Lehtonen

Suppleant

Sekreterare

Linnéa Fagertun

Anställnings och docenturnämndens arbetsutskott (ADN-AU)

ADN-AU är ett arbetsutskott under ADN som hanterar docenturärenden samt utser sakkunniga för övriga ADN-ärenden.

Ledamöter

Ulf Isaksson, ordförande
Monica Holmberg, vice ordförande
Ordinarie ledamot
(roterande från ADN)

Suppleant
(roterande från ADN)

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Gabriel Granåsen

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Sandra Lehtonen

Suppleant
Hanna Jerndal

Sekreterare

Linnéa Fagertun

Sammanträdestider

ADN

 
Sammanträdestider ADN+AU VT 2024  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Lena Åminne
2024-01-30