Anställnings- och docenturnämnden

Anställnings- och docenturnämnden för perioden 2021-07-01-2025-06-30.

Ledamöter

Monica Holmberg, ordförande
Ulf Isaksson, vice ordförande
Britt-Marie Stålnacke
Birgitta Olofsson
Per Lindqvist
Eva Levring Jäghagen
Stefan Björklund
Stefan Söderberg
Nasim Sabouri
Oskar Hemmingsson
Thorbjörn Holmlund

Suppleanter
Simon Tuck
Eva-Lotta Glader

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Cecilia Sjöblom Fall

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Hanna Jerndal
Sandra Lehtonen

Suppleant

Sekreterare

Madeleine Lindmark

Anställnings och docenturnämndens arbetsutskott (ADN-AU)

ADN-AU är ett arbetsutskott under ADN som hanterar docenturärenden samt utser rekryteringsgrupp och sakkunniga för övriga ADN ärenden.

Ledamöter

Ulf Isaksson, ordförande
Monica Holmberg, vice ordförande
Ordinarie ledamot
(roterande från ADN)

Suppleant
(roterande från ADN)

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Gabriel Granåsen

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Sandra Lehtonen

Suppleant
Hanna Jerndal

Sekreterare

Madeleine Lindmark

Sammanträdestider

ADN

Handlingar
senast


HT 2023

 
21/8 11/8
5/9 28/8
18/9 8/9
2/10 22/9
16/10 6/10
30/10 20/10
13/11 3/11
27/11 17/11
13/12 5/12
   

ADN-AU

Handlingar
senast
HT 2023  
15/8 7/8
4/9 25/8
26/9 18/9
17/10 9/10
7/11 30/10
28/11 Inställt 20/11
19/12 11/12
   

VT 2024
 

Sammanträdestider ADN+AU VT 2024 231026a.xlsx

 
Lena Åminne
2023-09-11