Bemanningsplaneringsnämnden

Bemanningsplaneringsnämnden (BPN), är en strategisk nämnd för planering av lärarbemanning (professorer, lektorer och biträdande lektorer) inom fakulteten. Sammansättning perioden 2019-06-30- 2021-06-30.

Nämnden bereder ärenden om anhållan av nyinrättande eller återbesättning av sådana anställningar inför beslut av dekan eller rektor. Nämnden bereder även anhållan om prövning av befordran till professor, inför beslut av rektor.

Ledamöter

Thomas Brännström, ordförande
Marie Bixo, vice ordförande
Anna Arnqvist
Kristina Lejon
Magnus Hultin
Eva Levring Jäghagen
Pontus Karling

Utsedd av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Charlotta Börjesson

Suppleant
Johanne Mella

Sekreterare
Hanna Nilsson

Riktlinjer och anvisningar, läraranställningar

Blanketter rekrytering

Underlag för anhållan om anställning av lärare:

Blanketter och information

BPN sammanträden

 

Stoppdatum
2021 vt  
26 jan, kl 10-12 15 jan
3 mars, kl 10-12 22 febr
29 mars, kl 13-15 19 mars
4 maj, kl 10-12 23 april
7 juni, kl 13-15 28 maj

Lokal: Zoom, meddelas senare

BPN protokoll

Lena Åminne
2021-09-03