Forskningsstrategiska nämnden

Forskningsstrategiska nämnden (FON) för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter

Anna Arnqvist Björklund, professor i biomedicin, ordförande
Ulf Gunnarsson, professor i kirurgi, vice ordförande
Anna Lövgren, biträdande universitetslektor i klinisk oral fysiologi
Andreas Josefsson, biträdande universitetslektor i urologi
Anni-Maria Pulkki Brännström, universitetslektor i hälsoekonomi
Charlotte Häger, professor i fysioterapi
Jörgen Johansson, professor i molekylär mikrobiologi
Magnus Domellöf, professor i pediatrik
Pernilla Wikström, professor i medicinsk biovetenskap
Ronnie Berntsson, universitetslektor i molekylär medicin
Senada Hajdarevic, universitetslektor i omvårdnad

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Göran Larsson
Suppleant
Anna Ramnemark

Doktorandrepresentant

Ordinarie
Jessica Lindberg

Suppleant
Hanna Blåhed

Adjungerade

Ann Sörlin, ordförande Rådet för utbildning på forskarnivå

Nämndsekreterare

Cecilia Elofsson

 

Sammanträdestider

VT 24

24 januari
21 februari
20 mars
24 april
29 maj Heldag sammanträde/plandag

HT 24

11 september
9 oktober
6 november
4 december, heldag sammanträde/planeringsdag

Tid: 08.30-12.00
Lokal: Anges i kallelsen

Relaterad Information

Protokoll

Lena Åminne
2024-01-02