Internationaliseringsstrategiska kommittén

IKOM ska samordna arbetet mellan fakultetens strategiska organ för forskning och utbildning, verka för att internationaliseringsstrategin slår igenom inom fakulteten samt identifiera synergier vad gäller internationalisering mellan utbildningar på grund- och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt forskning.

Sammansättningen av IKOM gäller för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Anneli Ivarsson, ordförande
Fredrik Elgh, vice ordförande
Anna Arnqvist
Anna-Karin Hurtig
Chatrin Persson
Kristina Lejon
Mari Norgren
Simon Tuck
Ingrid Svensson, adjungerad
Wasif Ali, adjungerad

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Vakant

Utsedd av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Liv Ronestjärna
Joshua Cumming

Suppleant
Victoria Glyssner
Mark Lindholm

Sekreterare

Anna Lundberg

Lena Åminne
2021-08-12